Knit and Sew

Het formaat van een Brother FB100 diskette opvragen


 
Français | English | Deutsch

Het probleem:

U hebt een Brother FB100 diskette ontvangen en u hebt geen idee wat er op staat. Of, u hebt een Brother FB100 diskette ontvangen, maar er zat geen documentatie bij.

Het goede nieuws:

U hebt een FB100 en een BL7USB.

De oplossing:
  1. Lees de FB100 diskette door op de Read knop op de User Interface dialoog te drukken en ...
  2. Als u gevraagd wordt om het Brother Pattern Disk bestand op te slaan, ONTHOUD WAAR U HET BESTAND HEBT OPGESLAGEN.
  3. Druk op de Edit knop op de User Interface dialoog.
  4. Druk op de Open knop op de Edit dialoog en navigeer naar het Brother Pattern Disk bestand dat u eerder hebt opgeslagen.
  5. Selecteer het Brother Pattern Disk bestand en druk op de Open knop.
  6. Het (alleen lezen) Mode veld toont het formaat van de diskette.
  7. U kunt te weten komen wat er op de diskette staat door een track te selecteren en op de Edit knop te drukken..
Bovenstaande stappen kunt u terugvinden in de on line documentatie. Deze kunt u opstarten door op de ? knop op de eerste dialoog te drukken.

 

Last Modification: Jul 16, 2008 (c) Copyright 2000-2008, Jos Timmermans