Knit and Sew

DesignaKnit & E6000 console


 
Pfaff E6000 Console Passap E6000 Console

Niet alle E6000 consoles zijn geschikt om met DesignaKnit te werken. Als u een console hebt met een serienummer lager dan 6025980, dan kunt u geen patronen overdragen met DesignaKnit naar de console. Het kan zijn dat in de loop der tijd de software in de console vervangen is door een nieuwere versie en dat uw console ondanks een serienummer onder 6025980 toch met DesignaKnit kan werken.
U kunt als volgt zelf bepalen of de software in uw console geschikt is om met DesignaKnit samen te werken:
  • Maak de console los van de breimachine
  • Programmeer tot PAT A
  • Druk op de blanco toets en op 0
  • Nieuwe software: display toont Fout 213
  • Oude software: display knippert tussen PAT A en 0
Het geheugen van de meeste E6000 consoles is beperkt (8K). Het kan nogal wat hoofdbrekens kosten om uw patroon gebreid te krijgen. Latere versies van de E6000 console hebben meer geheugen (32K) hetgeen de geheugenbeperking bij vooral meerkleuren jacquard oplost. Als uw E6000 console een serienummer heeft hoger dan 7037000, hebt u de beschikking over het grotere geheugen.

Alle consoles kunnen uitgerust worden met beide uitbreidingen. Wij kunnen dit voor u doen. En als we toch bezig zijn, controleren we ook of de ingebouwde batterij nog wel voldoende stroom levert.

Uiteraard wordt uw console na upgrade getest.
 

Last Modification: May 24, 2020 (c) Copyright 2005-2020, Jos Timmermans